Lasse Wallin

046 23 31 16 / 0706 05 75 23

lasse.wallin@kulturlandskap.se

Nils Wallin

046 23 31 16 / 0737 81 44 62

nils.wallin@kulturlandskap.se

Tingsgatan 2

247 50  Dalby

Fax 046-23 31 17


Wallin kulturlandskap och arkeologi
är en enskild och fristående firma som arbetar med kulturlandskapsfrågor i samhällsplaneringen.

 

Vi utför kulturlandskapsinventeringar, planeringsunderlag,  kulturhistoriska analyser och arkeologiinventeringar på direktuppdrag, samt illustrationer av både landskap och föremål.

 

Arkeologiska utgrävningar utförs i begränsad omfattning, men här har vi ett samarbete med våra tidigare kollegor på CMB Uppdragsarkeologi AB.

 

Vi arbetar med hela kulturlandskapet, det vill säga med alla typer av lämningar från äldsta tid och fram till igår.

Verksamheten startade år 2000 och vi har genom åren genomfört över 500 projekt. Vi har mycket stor erfarenhet av arbete med kulturmiljöfrågor i det sydsvenska landskapet och av samarbete med kommuner, statliga och regionala myndigheter, byggnadsföretag och konsultföretag.

Varför?
En viktig del av alla exploateringsprojekt är att skapa en god miljö. För att nå detta behöver information och kunskap om kulturmiljön, liksom om naturmiljön, tas fram på ett tidigt stadium i planeringen.

Miljöbalken ställer krav på kulturmiljöhänsyn och lagen om fornminnen är en stark lag. Kulturlandskapet är känsligt även för små förändringar.

Det krävs specialkompetens för att få en helhetsbild och erfarenhet för att väga kulturmiljöhänsyn mot andra hänsyn i projektet.

Vi …
- ser kulturlandskapet som en möjlighet och resurs i planeringen
- arbetar med en bred kulturlandskapssyn
- arbetar för ett levande landskap utan att ha ett musealt synsätt på bevarande
- håller en hög servicegrad, korta handläggningstider och rimliga priser


Illustrationer © Nils Wallin